Έξυπνη Φυσική Ιστολόγιο

0

Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα

 

 Η επιτάχυνση ενός σώματος είναι ανάλογη της ολικής (συνισταμένης) δύναμης και αντιστρόφως ανάλογη της μάζας του σώματος. Η μαθηματική σχέση που περιγράφει το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα είναι:   $$F_ο_λ=m·α$$ όπου: $F_ο_λ$: η συνισταμένη...

0

Πρώτος νόμος του Νεύτωνα

 

 Av η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι μηδέν, τότε το σώμα ή ηρεμεί ή κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. Τρέξτε την προσομοίωση: Αλλάζοντας με τη βοήθεια του πτυσσόμενου πλαισίου το έδαφος...

0

Αδράνεια

 

 Είναι η ιδιότητα της ύλης να θέλει να διατηρήσει την κινητική της κατάσταση και να αντιδρά σε κάθε μεταβολή της. Μέτρο της αδράνειας ενός σώματος είναι η μάζα του. Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα...

0

Διάγραμμα επιτάχυνσης – χρόνου (Ε.Ο.Μ.Κ)

 

 Το διάγραμμα επιτάχυνσης – χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη είναι μια ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των χρόνων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επιτάχυνση είναι σταθερή. $$α=σταθερή$$ Τρέξτε την προσομοίωση: Από τις μπάρες μπορείτε...

0

Διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου (Ε.Ο.Μ.Κ)

 

 Θα θεωρήσουμε την απλή περίπτωση στην οποία το αντικείμενο βρίσκεται τη χρονική στιγμή $t_0=0$, στη θέση $x_0=0$ και με αρχική ταχύτητα $u_0=0$. Το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου σε αυτή την περίπτωση είναι μια ευθεία...

0

Διάγραμμα θέσης – χρόνου (Ε.Ο.Μ.Κ)

 

 Για να μελετήσουμε το διάγραμμα θέσης – χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση, θα θεωρήσουμε την απλή περίπτωση στην οποία το αντικείμενο βρίσκεται τη χρονική στιγμή $t_0=0$, στη θέση $x_0=0$ και με αρχική ταχύτητα...

0

Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

 

 Ονομάζουμε ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση (Ε.Ο.Μ.Κ), την κίνηση που εκτελεί ένα κινητό όταν κινείται πάνω σε ευθεία γραμμή και η ταχύτητά του μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό. Ισχύουν οι σχέσεις: Ταχύτητα: $$u=u_0±α·t$$   Μετατόπιση: $$Δx=u_0·t±{1}/{2}·α·t^2$$...

0

Επιτάχυνση

 

 Η επιτάχυνση περιγράφει τoν ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος (δηλ. τo πόσο γρήγορα αυτό αλλάζει την ταχύτητά του). Συμβολίζεται με το γράμμα α και υπολογίζεται από τη σχέση: $$α={Δu}/{Δt}={u-u_0}/{t-t_0}$$ Είναι διανυσματικό μέγεθος με...

0

Διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου (Ε.Ο.Κ)

 

 Το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, είναι μια ευθεία παράλληλη στον άξονα των χρόνων. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η ταχύτητα σε αυτό το είδος κίνησης παραμένει σταθερή. Η τιμή...

0

Διάγραμμα θέσης – χρόνου (Ε.Ο.Κ)

 

 Το διάγραμμα θέσης – χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, είναι μια ευθεία με συγκεκριμένη κλίση. Όταν το αντικείμενο τη ξεκινάει από τη θέση x0 = 0 του άξονα, τότε η ευθεία αυτή διέρχεται από...