Δημιουργός: mikelantzelo

0

Μηχανική ενέργεια

Η μηχανική ενέργεια (Ε) ορίζεται σαν το άθροισμα της κινητικής (Κ) και της δυναμικής βαρυτικής ενέργειας (U) του σώματος: $$E=K+U=1/2·m·u^2+m·g·h$$   Τρέξτε την προσομοίωση Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ένα αεροπλάνο μάζας $m=6000kg$,...

 
0

Βαρυτική δυναμική ενέργεια

Η δυναμική βαρυτική ενέργεια ενός σώματος είναι η ενέργεια λόγω της θέσης (ύψος) του σώματος, που μετριέται από ένα επίπεδο που διαλέγουμε (λέγεται επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας). Δίνεται από τη σχέση: $$U_β=m·g·h$$ όπου: m:...

 
0

Κινητική ενέργεια

Είναι η ενέργεια που έχει ένα σώμα όταν κινείται, δηλαδή όταν έχει ταχύτητα. Διακρίνεται σε μεταφορική $K_μ$ και περιστροφική $Κ_π$ , ανάλογα με το αν το σώμα εκτελεί μεταφορική ή περιστροφική κίνηση. Η σχέσεις...

 
0

Αρχή διατήρησης της ορμής

Όταν το διανυσματικό άθροισμα των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σύστημα είναι ίσο με μηδέν, η ολική ορμή του συστήματος είναι σταθερή. Δηλαδή: $p_{πριν}=p_{μετά}$ Εκπυρσοκρότηση όπλου: Τρέξτε την προσομοίωση 1. Βλήμα σφηνώνεται σε...

 
0

Δύναμη και μεταβολή της ορμής

Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σώματος είναι ανάλογος της συνολικής δύναμης που εφαρμόζεται σ’ αυτό και η μεταβολή γίνεται κατά την κατεύθυνση της δύναμης. Η πρόταση αυτή είναι μια γενικότερη διατύπωση του θεμελιώδους...

 
0

Ορμή

Είναι το διανυσματικό μέγεθος που περιγράφεται από το γινόμενο της μάζας $m$ ενός σώματος, επί την ταχύτητά του $u$. Δίνεται από τη σχέση: $$p=m·u$$ και έχει μονάδα μέτρησης το $1kg·m/s$   Τρέξτε την προσομοίωση....

 
0

Κρούσεις

Κρούση είναι φυσικό φαινόμενο και αναφέρεται στην στιγμιαία επαφή δύο σωμάτων, κατά τη διάρκεια της οποίας αναπτύσσονται μεγάλες δυνάμεις μεταξύ τους. Η περίπτωση της ελαστικής κρούσης: Η ολική κινητική ενέργεια διατηρείται. Για τις ταχύτητες...