Ισορροπία ομοεπίπεδων δυνάμεων

Αν σε ένα σώμα ασκούνται πολλές δυνάμεις, που διέρχονται από το ίδιο σημείο, τότε αυτό ισορροπεί, όταν η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν.

Περίπτωση 1:

Ισορροπία σώματος υπό την επίδραση δύο δυνάμεων

Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα:

Στο βιβλίο που ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο ασκούνται το βάρος $w$ και η κάθετη αντίδραση $N$. Αφού το βιβλίο ισορροπεί θα ισχύει:

$F_{ολ}=0?N-w=0?N=w$

Περίπτωση 2:

Ισορροπία σώματος υπό την επίδραση τριών ομοεπίπεδων δυνάμεων

Τρέξτε την προσομοίωση:

Με τη βοήθεια της μπάρας καθορίστε τη γωνία $φ$. 

Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Περίπτωση 1

Στην περίπτωση που η μάζα του βιβλίου είναι $m=0,5Kg$ και η επιτάχυνση της βαρύτητας $g=10m/s^2$:

  1. Πόση είναι η κάθετη αντίδραση $Ν$ που δέχεται το βιβλίο από το τραπέζι;

Περίπτωση 2

Στην περίπτωση που η γωνία $φ=30°$ και το βάρος $w=1kg$:

  1. Τι τιμή έχει η συνιστώσα $Τ_y$ της τάσης του νήματος;
  2. Τι τιμή έχει η συνιστώσα $Τ_x$ της τάσης του νήματος;
  3. Tι τιμή έχει η $F$;

Περίπτωση 1

  1. $ΣF_y=0 ?N-m·g=0?N=0,5·10?N=5N$

Περίπτωση 2

  1. $T_y=w?T_y=1kg$
  2. $T_y=T·{συν30°}?Τ=Τ_y/{συν30°}?Τ=2?3/3N$
  3. $T_x=T·{ημ30°}?T_x=2?3/3·1/2?T_x=?3/3N$, οπότε: $F=?3/3N$
 

Μπορεί να σας αρέσει επίσης...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *