Ταχύτητα

Στιγμιαία ταχύτητα

Είναι η ταχύτητα που έχει το αντικείμενο μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η ένδειξη του ταχύμετρου ενός αυτοκινήτου δείχνει τη στιγμιαία ταχύτητά του. Μονάδα μέτρησης στο S.I, είναι το 1 m/s. Περιγράφεται από τη σχέση:

$$u_σ_τ=\lim?{Δt?0}{Δx}/{Δt}$$

Τρέξτε την προσομοίωση:

Πατήστε το κουμπί της εκκίνησης και στη συνέχεια το κουμπί της παύσης. Δείτε από το ταχύμετρο του αυτοκινήτου την στιγμιαία ταχύτητά του.

Διανυσματική ταχύτητα

Η διανυσματική ταχύτητα, εκφράζεται με το πηλίκο της μετατόπισης προς το χρονικό διάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε. Περιγράφεται από τη σχέση:

$$u={Δx}/{Δt}={x-x_0}/{t-t_0}$$

Είναι διανυσματικό μέγεθος και έχει μονάδα μέτρησης στο S.I είναι το 1 m/s.

Τρέξτε την προσομοίωση:

Πατήστε το κουμπί της εκκίνησης και στη συνέχεια πατώντας 2 φορές το κουμπί της παύσης μπορείτε να λάβετε τις τιμές της θέσης και της χρονικής στιγμής του αυτοκινήτου σε δυο θέσεις τις επιλογής σας.

Μέση ταχύτητα

Η μέση ταχύτητα, εκφράζεται με το πηλίκο του διαστήματος που διήνυσε ένα σώμα, προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Περιγράφεται από τη σχέση:

$$u_μ={d}/{t}$$

Είναι μονόμετρο μέγεθος και έχει μονάδα μέτρησης στο S.I είναι το 1 m/s.

Τρέξτε την προσομοίωση:

Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Διανυσματική ταχύτητα

 1. Ποια είναι η μετατόπιση του κινητού από τη θέση 1 στη θέση 2;
 2. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για να μεταβεί το αυτοκίνητο από τη θέση 1 στη θέση 2;
 3. Ποια είναι η διανυσματική του ταχύτητα;
 4. Υπάρχει περίπτωση ένα σώμα να κινηθεί και η διανυσματική του ταχύτητα να είναι ίση με μηδέν;

Μέση ταχύτητα

 1. Ποια είναι η μέση ταχύτητα για την περίπτωση της παραπάνω προσομοίωσης;
 2. Υπάρχει περίπτωση ένα σώμα να κινηθεί και η μέση του ταχύτητα να είναι ίση με μηδέν;
 3. Πότε πιστεύετε ότι συμπίπτουν μέση και στιγμιαία ταχύτητα;

Διανυσματική ταχύτητα

 1. Για να βρείτε τη μετατόπιση πρέπει να κάνετε την αφαίρεση: $Δx=x_2-x_1$
 2. Για να βρείτε το χρονικό διάστημα πρέπει να κάνετε την αφαίρεση: $Δt=t_2-t_1$
 3. Για να βρείτε την διανυσματική ταχύτητα κάντε τη διαίρεση: ${Δx}/{Δt}$
 4. Ναι, αν στο δεδομένο χρόνο το σώμα επανέλθει στη θέση από την οποία ξεκίνησε.

Μέση ταχύτητα

 1. Διαιρέστε την απόσταση d με τον αντίστοιχο χρόνο t.
 2. Όχι
 3. Στην ευθύγραμμη κίνηση σταθερής φοράς.
 

Μπορεί να σας αρέσει επίσης...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *